Psikiyatri Bölümümüzün hizmet sunum politikasının temelleri, hastalara kaliteli ruh sağlığı hizmeti verilmesine, ruh sağlığı alanında yapılan yeniliklerin uygulanmasına dayanmaktadır. Poliklinik ünitesinde hastanenin konsültasyon taleplerine cevap verilmektedir.

Hizmet üniteleri: Poliklinik düzeyinde hizmet verilmekte olup, gerek klinik uygulamalarda gerekse de eğitimde psikoterapi ve psikofarmakoloji yaklaşımı temel alınmaktadır.