Hasta Rehberi

Hasta Hakları


01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden, Başkent Üniversitesi Hastanesi’nden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

Hasta Hakları Yönetmeliği 01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazete

 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 • Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, 
 • Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya 
 • Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 • Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 • Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 • Ziyaret Hakkı: Başkent Üniversitesi Hastanesi tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, 
 • Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 • Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 • Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.