Kurumsal

Misyon & Vizyon


Misyonumuz (Görevimiz)

Hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak hizmetler sunmaktır.

Vizyonumuz (Amacımız)

Sağlık hizmetleri konusunda diğer kuruluşlara örnek olacak düzeyde mükemmeli yakalayarak büyümektir.

Mükemmellik anlayışımız;

Ortak vizyona tüm çalışanların bağlılığını sağlamak üzere zorlukların üstesinden gelmeye çalışılan kurumsal mükemmellik,

Ekipler içinde ve arasında işbirliğini ve bilgilendirmeyi sağlayacak uyumu gerçekleştirmek için ekip mükemmelliği,

Her çalışanın mükemmelliğini ekip ve kurum performansı içinde tanımlayacak ortak amaçlar için işbirliğine yönlendiren bireysel mükemmelliktir.

Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Sağlık Kuruluşları Temel Değerleri

 • Hasta haklarına saygı
 • Tıbbi etik kurallara bağlılık
 • Dürüstlük
 • Bilgi
 • Araştırmacılık
 • Yeniliklere açık
 • Sorumluluk
 • Duyarlılık
 • Vefa
 • Şeffaflık
 • Katılımcılık
 • Takım ruhu
 • Birbirimize güvenmek

Hastalarımız için

 • Hasta Haklarına saygılı olmayı,
 • Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi,
 • Kaliteli hizmet sunmak için gerekli sistemi oluşturmayı,
 • Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu unutmamayı.

 

Çalışanlarımız için

 • Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim ve araştırma imkanı sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı   Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi

Kurumumuz için

 • Etik Kurallara uymayı,
 • Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı,
 • Toplum sağlığı için gerekken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,
 • Kurumumuz sistemini sürekli sorgulamayı ve iyileştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Yrd. Doç. Dr. Cevahir HABERAL

Merkez Müdürü