Kurumsal

Yoğun Bakımlar


7 Yataklı III. Basamak Genel Yoğun Bakım,
4 Yataklı Dahiliye Yoğun Bakım,
4 Yataklı Koroner Yoğun Bakım,
6 Yataklı Genel Yoğun Bakım ve 1 izolasyon odası olmak üzere toplam
21 yataklı alt yapıdan oluşmaktadır.

Bu Bölümde bir ya da daha fazla organın geçici olarak yetersizliği nedeni ile vücudun aksamış olan fonksiyonlarının desteklenmesini gerçekleştirilir.

Yoğun Bakım hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin cihazlarla yürütülmesi için bilgi ve yetenekleri buna uygun doktorlarla hemşirelerin bulunduğu özel bir ünitedir.

Yoğun bakım servislerimizde en son teknoloji ürünü sekiz adet Yaşam Destek Ünitesi, hasta başı izlem monitörleri, solunum cihazları, infüzyon ve beslenme pompaları kullanılmaktadır.

Ayrıca bu ünitede hastalarımızın yatak başında hemodiyalizi yapılabilmektedir.

Acil olarak bronkoskop eşliğinde perkütan trakeostomi açılabilmekte ve her an kan gazı bakılabilmektedir.

Yoğun Bakım hastaları için gerekli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti de gerçekleştirilmektedir.

Hasta ziyaretinin kısıtlı olduğu yoğun bakım ünitelerimizde, özel hallerde hasta yakınlarına ziyaret imkanı sağlanabilmektedir.