Kalite Yönetimi

Hastane Kalite Yönetim Birimi


Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite standartlarına ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS) ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde sürdürmektedir.

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK;

 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Bölüm hedeflerine, indikatörlere, göstergelere yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.
 • İç tetkikler ve özdeğerlendirmeler sonucunda hastanedeki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek.
 • Birim kalite sorumlusu tarafından takip edilen düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri değerlendirmek.
 • Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişikliklerin takibini yapmak.
 • Kalite Yönetim Sistemi ve SHKS ile ilgili eğitim faaliyetlerini Eğitim Koordinatörünün Görev Tanımı kapsamında gerçekleştirmek.
 • Resmi kuruluşlar tarafından istenen istatistikî verilerin hazırlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesini amacıyla Başhekimliğe göndermek.
 • Her ay sağlık bakanlığının istediği istatistikî verilerin ilgili kuruluşların web sitesinden girişlerini yapmak. 
 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde hazırlanan; Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek.
 • SHKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve toplantıların takibini yapmak.

 

KALİBRASYON BİRİMİ OLARAK;

Başkent Üniversitesi Hastanesi ve bağlı sağlık kurumlarında kullanılan ölçme ve test ekipmanının kalibrasyonu için kriterlerin oluşturulması ve kalibrasyon gerektiren teçhizatın belirlenen şart ve periyotlarla kalibre edilmesinin sağlanması amacıyla 1997 yılında Başkent Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Merkezi bünyesinde bir Kalibrasyon Ünitesi kurulmuştur. O tarihten bugüne kadar TS-EN ISO/IEC 17025 standardı ütemel alınarak, uzman kişiler tarafından yerinde hizmet ilkesiyle hizmet veren bu ünite yapılan protokoller doğrultusunda dahili kalibrasyonları mümkün olan, Başkent Üniversitesi Hastanesi ve bağlı kuruluşlarındaki kullanılan cihaz ve teçhizatların kalibrasyon hizmetini sürdürmektedir.

Ayrıca kalibrasyon ünitesi Başkent Üniversitesi Hastanesi ve bağlı sağlık kuruluşları bünyesinde bulunan tansiyon aletleri, şeker ölçme cihazları, kan pompaları ve dijital ateş ölçer arızalarını tamir etmekte olup, tamir sonrası kalibrasyonlarını tekrarlamaktadır.

Kalibrasyon Ünitesi aynı şekilde; kendi bünyesinde bulunan referans cihazlarının, uluslararası ölçü sistemine göre izlenebilirliğinin sağlanması ve SI birimlerinin birincil (primer) standartları ile bağlantılı olan kesintisiz bir kalibrasyon ve aynı zamanda karşılaştırma zinciri vasıtasıyla kalibrasyonlarını periyodik olarak yaptırmaktadır.

 

ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK;

Çevre Yönetim Birimi tarafından Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarında Çevre Kanunu ve Çevre Görevlisi, Çevre yönetim birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında hastanelerimizin yükümlü olduğu faaliyetler yürütülmektedir. 

Bu görevler dışında, hastanelerimizden kaynaklanan Tıbbi, Tehlikeli, Evsel ve Ambalaj atıklarının azaltılması, kaynağında ayrı toplanması, uygun bir şekilde geçici depolanması ve lisanslı bertaraf firmalarına teslim edilmesi sürecini yönetir.

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BİRİMİ OLARAK;

Başkent Üniversitesi Hastanesinde çalışanların ve işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; İş Güvenliği, Tesis Güvenliği ve Çalışanların Sağlığına yönelik olarak koruyucu ve önleyici faaliyetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanması çalışmalarını yönlendirmek, bu çalışma ve uygulamaların yasalara uygun olarak yürütülmesin sağlamaktır.