Kalite Yönetimi

Birim Gösterge Sorumluları


BİRİM GÖSTERGE SORUMLULARI LİSTESİ
KODU GÖSTERGE GÖSTERGE SORUMLUSU
GKG01 DÖF Sonuçlandırma Oranı Kaan ÖZÇEKİCİ
GKG02 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Ebru AYDIN
GKG03 Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Yakup DURSUN
GKG04 Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Ayşana AYDIN
GKG05 Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi / Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı (2021) Ebru AYDIN
GKG06 Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi Yakup DURSUN
GKG07 Personelin Eğitimlere Katılma Oranı Erhan DOBRİŞAN
GKG08 Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı Erhan DOBRİŞAN
GKG09 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı Erhan DOBRİŞAN
GKG10 Hasta Deneyim Anketleri Analizi Ayla BİRBEN
GKG11 Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi Kaan ÖZÇEKİCİ
GKG12 Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı  Hacı EVRAN
GKG13 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı  Özlem SARAL SERT
GKG14 Kesici / Delici Alet Yaralanma Oranı  Özlem SARAL SERT
GKG15 Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı Erhan DOBRİŞAN
GKG16 Kurumdan Ayrılan Personel Oranı Erhan DOBRİŞAN
GKG17 Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı / Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı (2021) Erhan DOBRİŞAN
GKG18 Düşen Hasta Oranı Ayşana AYDIN
GKG19 Postoperatif Solunum Yetmezliği Oranı Sedat GÜĞÜL
GKG20 Basınç Yarası Oranı Gülcan GÜL
GKG21 İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı Ayşana AYDIN
GKG22 El Hijyeni Uyumu Özlem SARAL SERT
GKG23 El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı Özlem SARAL SERT
GKG24 Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı Özlem SARAL SERT
GKG24-1 Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı (Venöz Katater) Özlem SARAL SERT
GKG24-2 Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı (Santral Katater) Özlem SARAL SERT
GKG25 Santral Katater İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızı  Özlem SARAL SERT
GKG26 Üriner Katater İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyon Hızı Özlem SARAL SERT
GKG27 Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Hızı Özlem SARAL SERT
GKG28 Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu Oranı Özlem SARAL SERT
GKG29 Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygunluk Oranı  Özlem SARAL SERT
GKG30 İmha Edilen Kan Miktarı Ali Arslan
GKG31 Kontrast Madde İle Çekilen Tomografi Oranı Mustafa ÖZTÜRK
GKG32 Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı Mustafa ÖZTÜRK
GKG33 Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı Ebru AYDIN
GKG34 Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi Ebru AYDIN
GKG35 Konsültan Hekimin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi Ebru AYDIN
GKG36 Hasta Sevk Oranı Ebru AYDIN
GKG37 Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı Döne Yılmaz
GKG38 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranı Döne Yılmaz
GKG39 Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı Sedat GÜĞÜL
GKG40 Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı Yasemin ÖZER
GKG41 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı Yasemin ÖZER
GKG42 Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı Yasemin ÖZER
GKG43 Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı Yasemin ÖZER
GKG44 Organ ve Doku Nakil Bölge Koordinasyon Merkezine Bildirilen Beyin Ölümü Oranı  Yasemin ÖZER
GKG47 Primer Sezaryen Oranı Gülçiğ PEHLİVANLI
GKG48 Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı Gülçiğ PEHLİVANLI
GKG49 Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı Gülçiğ PEHLİVANLI
GKG50 Risk Düzeyine Göre Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı (2021) Gülçiğ PEHLİVANLI
GKG51 Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı  Gülçiğ PEHLİVANLI
GKG52 Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı Gülçiğ PEHLİVANLI
GKG53 Doğumdan Sonraki İlk Bir Saat İçinde Ten Tene Tenaz Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı Gülçiğ PEHLİVANLI
GKG54 Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı Gülçiğ PEHLİVANLI
GKG55 Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı Gülçiğ PEHLİVANLI
GKG78 Düşen Hasta Oranı (FTR) Utku GÖKÇE
GKG80 Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı Serap ARIKAN
GKG81 Biyokimya Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı Serap ARIKAN
GKG82 Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı Serap ARIKAN
GKG83 Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı Serap ARIKAN
GKG84 Biyokimya Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı Serap ARIKAN
GKG85 Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı Burcu DOBRİŞAN
GKG86 Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı Burcu DOBRİŞAN
GKG87 İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı Burcu DOBRİŞAN
GKG88 Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı Burcu DOBRİŞAN
GKG89 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı Burcu DOBRİŞAN
GKG90 Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı Burcu DOBRİŞAN
GKG91 Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı Burcu DOBRİŞAN
GKG92 Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı Burcu DOBRİŞAN
GKG93 Kan Kültüründe Pozitif Sonucu Oranı Burcu DOBRİŞAN
GKG94 İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü Oranı Burcu DOBRİŞAN
GKG95 Tek Şişe Alınan Kan Kültürü Seti Oranı Burcu DOBRİŞAN
GKG96 Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuvara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti Oranı Burcu DOBRİŞAN
GKG97 Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı Burcu DOBRİŞAN
GKG98 Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama Süresi Burcu DOBRİŞAN
GKG99 Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı Dilek GÜLTEKİN IRMAK
GKG100 Patoloji Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı Dilek GÜLTEKİN IRMAK
GKG101 Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı Dilek GÜLTEKİN IRMAK
GKG102 Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1.2’den veya URR Değeri  % 65'den Düşük Olan Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG103 Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V Değeri 1,7’den Düşük Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG104 Serum Ferritin Düzeyi 200-500ng/ml Arasında Olan Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG105 Serum Fosfor Düzeyi 5,5 mg/dl'nin Üstünde Olan Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG106 Serum Albümin Düzeyleri 3,5 g/dl'nin Altında Olan Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG107 Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,4-9,5 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG108 Düzeltilmiş Ca×P düzeyi 55'in Altında Olan Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG109 Ortalama Hemodiyaliz Süresi Fatma ALYILDIZ
GKG110 Eritropoetin Kullanım Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG111 Ortalama Hb Düzeyi 10-13 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG112 HBsAg (+) Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG113 Anti-HCV (+) Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG114 Kalıcı Kateterli Hasta Oranı  Fatma ALYILDIZ
GKG115 Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG116 Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG117 Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG118 Mortalite Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG119 Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG120 Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı Fatma ALYILDIZ
GKG121 Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi / Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi  (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi (2021) Mesut Yazıcı
GKG122 HBYS'nin Devre Dışı Kaldığı Süre / SBYS' nin Devre Dışı Kaldığı Süre (2021) Mesut Yazıcı
GKG123 Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı  
GKG124 Sağlık Kuruluna Dönen Toplam Rapor Oranı