Odyoloji Laboratuvarı

Odyoloji Laboratuvarı


 • Endoskobik ve Mikroskobik muayene
 • Nörotoloji ( Denge bozuklukları tanı ve tedavi ünitesi )
 • Komple Vestibüler tetkik
 • ENG ( Elektronistagmografi )
 • Kalorik test
 • Vestübiler rehabilitasyon
 • Odyoloji
 • Komple odyolojik tetkik
 • Safses odyometrisi
 • Konuşma odyometrisi
 • Tone Decay testi
 • Sisi Testi
 • Komple Tjmpanometrik tetkik
 • Akustik impedans
 • Akustik refleks
 • Östaki tüpü fonksiyon testleri
 • İşitme cihazları ve uygulaması
 • Horlama tedavisi için radyofrekans uygulaması