Acil Tıp Anabilim Dalı

ACİL TIP ANABİLİM DALI

Acil Servisimiz, 17 Yatak Kapasitesi, 3 Müdahale Odası, 7 Gözlem Odası ve çocuk hastalar için tasarlanmış muayene alanından oluşmaktadır. Mevcut 5 Ambulans ile herhangi bir yerde bulunan kritik ya da yaralı hastaların güvenli bir ulaşım hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca, Alanya’nın Doğu ve Batı uçlarında Acil durumlar için her an hazır 2 Ambulansımız beklemektedir. Her türlü acil durumda hasta nakli hava, kara ve deniz yolu ile yapılabilmektedir. 24 saat teknik donanımı ile hazır doktor, hemşire, ambulans ve acil bakım teknikeri, yardımcı personel ve şöförlerden oluşan sağlık ekibi Acil durumlar için hizmetinizdedir.

Ambulanslarımızın tamamı TSE-EN-1789 Kalite Belgelidir.

Dünyada ilk kez 1970 yılında A.B.D.’de Acil Tıp Uzmanlık asistan eğitim programları faaliyete geçmiştir. Ülkemizde, daha önce pratisyen hekimlerle yalnız bir tür triaj karşılama, ilk müdahale ve gerekli konsültanların daveti şeklinde verilen acil servis hizmetinde, acil tıbbi ayırıcı tanı ve acil tedavilerin uygulanımını esas alan ve özellikle üniversite hastanelerinin öncülüğünde yeni bir tıbbi ve idari organizasyona ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla 1990’ların başlarında yapılan bir dizi toplantı sonrası Acil Tıp Uzmanlığının yeni bir Anabilim Dalı (ABD) olarak açılmasına karar verilmiştir. Nisan 1994'te de tıpta uzmanlık sınavında ilk defa kadrolar ilan edilip eğitime başlanmıştır. Ülkemizde halen hemen hemen tüm Üniversitelerde ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinde yoğun bir şekilde Acil Tıp Uzmanlık eğitimi verilmektedir. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde acil tıp hizmeti acil ünitelerinde verilmekteyken, 03/07/2006 tarihinde Üniversitemiz bünyesinde Acil Tıp A.B.D. kurulmuş ve başkanlığına Sayın Prof. Dr. Nur Altınörs atanmıştır. 2009-2016 yılları arasında bu görev Sayın Prof. Dr. Ülkü Sibel Benli tarafından yapılmıştır. 2016 yılı itibariyle bu görevi Sayın Prof. Dr. Cemil Kavalcı sürdürmektedir.