Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

İleri teknoloji ürünü anestezi makineleri, ventilatörler ve monitörizasyon cihazlarıyla donatılmış ameliyathanelerde ve yoğun bakımlarda bütün cerrahi bilim dallarının yatarak ve ayaktan yaptıkları cerrahi girişimlerde anestezi, ağrı kontrolü ve izlem hizmetleri karşılanmaktadır. Ayrıca Kadın Hastalıkları ve Doğum ünitesinde de küçük cerrahi girişimler için düzenlenmiş iki ameliyat odası mevcuttur. Tüm hastanedeki invaziv monitörizasyon işlemlerine katkıda bulunulmaktadır. Diğer taraftan tanısal ve girişimler radyoloji, diş hekimliği, endoskopi, ekokardiyografi ünitelerine de anestezi hizmetleri verilmektedir.