Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Genel pediatri ve sağlam çocuk polikliniklerinde sağlam çocuk izlemi, aşılama, taramalar (fenilketonüri, hipotiroidi, doğuştan kalça çıkıklığı) ve beslenme düzenlemesi yapılmakta, ayrıca günlük hastalıkların tanı, takip ve tedavisi yürütülmektedir. Hastanemizde genel pediatri hizmetleri yanı sıra çeşitli yandallarda hasta bakımı ve tedavisi de yapılmaktadır. Yataklı tedavi hizmetleri genel pediatri servisi ünitelerinde sürdürülmektedir.