Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalının amacı, infeksiyonu olan erişkin poliklinik ya da servis hastalarına çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla, erken ve doğru tanı koyarak, etkin bir tedavi sağlamak, toplumdan kazanılma riski yüksek infeksiyonların (hepatitler, HIV, cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar gibi) önlenmesi için başvuranlara gerekli eğitim ve aşı gibi koruyucu uygulamaları gerçekleştirmek, hastane ortamında yatan hastalarda gelişebilecek olan infeksiyon riskini en aza indirmektir. Bu bölümde uzmanlık eğitimi gören araştırma görevlileri ve staj gören tıp fakültesi öğrencilerine bu bilinç, bilgi ve çalışma disiplinini öğretmek bir diğer hedeftir.

Verilen hizmetler: Hastalara yönelik olarak poliklinik, laboratuvar, konsültasyon ve yataklı tedavi hizmetleri, eğitime yönelik olarak da hasta başı eğitimi, laboratuvara dayalı eğitim, seminer ve dersler verilmektedir.