Gastroenteroloji Bilim Dalı

Gastroenteroloji uygulamalarında ileri teknoloji ürünü video endoskopik sistem ile özofagoskopi, gastroduodenoskopi, kolonoskopi ve endoskopik retrograd pankreatikokolanjiyografi gibi tanısal işlemlerin yanında, perkütan endoskopik gastrostomi, dilatasyonlar, polipektomi, hemoroidal band ligasyonu, özofagus varislerine band ligasyonu ve skleroterepi ile ülser kanamalarına termokoagülasyon ile müdahale edilmektedir