Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Hastanemiz bünyesinde yer alan, modern tanı ve tedaviye yönelik teknik donanıma sahip Göğüs Hastalıkları Bölümümüz alanında uzman kadrosu ve donanımı ile hizmetlerini sürdürmektedir.

Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuarı

Solunum sistemine ait yakınmaların (nefes darlığı, öksürük,vs) değerlendirilmesinde, bronşial astım, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları başta olmak üzere obstrüktif ve restriktif akciğer patolojileri hakkında önemli bilgi sağlayan solunum fonksiyon testleri (SFT) modern cihazlarla yapılmaktadır.

Fiberoptik Bronkoskopi

Akciğerde ve solunum yollarındaki çeşitli hastalıklar hava yollarının direk olarak incelenmesini sağlayan fiberoptik bronkoskopi (FOB) yardımıyla değerlendirilebilmektedir. Bu işlem bronkoskopi ünitesinde yada hasta başında gerçekleştirilmektedir. FOB ile bronş lavajı, bronkoalveoler lavaj (BAL), mikrobiyolojik inceleme için korunmuş lavaj (ProBAL) ve fırçalama, sitoloji ve patoloji için doku biyopsileri alınmaktadır.

Uyku Laboratuarı

Uykuda solunum durması, horlama gibi hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır.