Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Kornea ve Kontakt Lens, Glokom, Üveit ve Behçet Hastalığı, Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık, Katarakt Cerrahisi, Tıbbi ve Cerrahi Retina ve Nöro-oftalmoloji Birimleri altında faaliyet gösteren bölümümüzde, fakoemülsifikasyon yöntemi ile katarakt ameliyatları, keratoplasti, güncel glokom cerrahileri, şaşılık cerrahisi, limbal-konjonktival transplantasyon, amnion membran greftleri, vitreoretinal cerrahi başta olmak üzere birçok oküler cerrahi işlem başarı ile yapılmaktadır.