Kardiyoloji Anabilim Dalı

Bölümümüzde ayaktan yapılan başvurularda poliklinik muayene, hizmetlerin başlangıcını oluşturmaktadır. Randevu esası ile başvuran hastaların yakınmaları ile birlikte hastalık öyküsü alınmakta, ayrıntılı bir fizik muayene ile gerekli tetkikler istenmektedir. Birçok hizmeti aynı mekanda sunarak hizmetin sürekliliğinin sağlanması esas alındığından hastalardan talep edilen tetkikler için kan örnekleri de alınmakta olup; tetkiklerin çoğu aynı gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Koroner Anjiyografi ünitemiz ise 24 saat hizmet vermektedir.