Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Hastanelerimizin KBB Kliniğinde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, endonazal patolojilerin tanısında akustik rinometri, rinomanometri; kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskopik otoskopi; larinks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringostroboskopi kullanılmaktadır. İşitme, konuşma ve denge problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Odyoloji ve Nörootoloji laboratuvarlarımızda modern odyometre, impedansmetre, ABR, elektrokokleografi, otoakustik emisyon ve kompüterize elektronistagmografi üniteleri bulunmaktadır. İşitme kayıplarının telafisi için kullanılan işitme cihazları ile ilgili değerlendirmeler laboratuvar şartlarında değerlendirilip uygun cihazla rehabilitasyon sağlanmaktadır. Kliniğimiz benign paroksismal pozisyonel vertigo hastalarının modifiye Epley manevrası ile rehabilite edildiği öncü kliniklerden biridir.