Nöroloji Anabilim Dalı

EEG laboratuarı epilepsi, senkop, uyku bozuklukları gibi nörolojik hastalıkların tanısı, tedavi düzenlenmesi ve takibinde kullanılmaktadır. Transkraniyal doppler cihazı ise boyun ve beyin damar hastalıklarında tanı konması ve tedavi monitorizasyonunda yardımcı olmaktadır.

Başağrısı, epilepsi, beyin damar hastalıkları, demiyelinize hastalık, (MS:Multipl Skleroz vb), kas ve sinir hastalıkları, Parkinson Hastalığı ve diğer hareket bozuklukları, demans gibi değişik nörolojik hastalıkların tüm merkezlerde gerekli tetkikleri yapılarak, tanıları ve tıptaki son gelişmeler doğrultusunda tedavileri sağlanmaktadır.

Nöroradyolojik yöntemlerin uygulanabilirliği sayesinde bazı nörolojik hastalıklarda, fonksiyonel kaybı sınırlayıcı, hayat kurtarıcı olacak şekilde erken tanı ve bunun sonucunda tedavi mümkün olabilmektedir. Guillain-Barre Sendromu, Miyastenia gravis gibi solunum fonksiyonunu bozabilen acil nörolojik hastalıklarda plazmaferez yapılabilmektedir.