Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Kanser hastasında; hastalığın adı , uygulanan cerrahi girişim , uygulanan kemoterapötik ajanların yan etkileri ve uygulanan radyoterapinin yan etkileri hastaların yaşam kalitesini hiç bir hastalık grubunda olmayacak derecede olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenledir ki bu hastalara her zaman tıbbi tedavi yanında psikolojik destek de en büyük tedavi olacaktır.