• T.C. kimlik numarasını gösteren geçerli bir kimlik belgesi ile başvurular alınıp sağlık provizyon sisteminden onay alınarak kabul gerçekleştirilmektedir. T.C. vatandaşı olmayan, yurtdışı sağlık anlaşmaları çerçevesinde SGK kapsamında tedavi olacak hastalarımız Sosyal Güvenlik Kurumundan onaylı Yurtdışı Sağlık Yardım Belgelerini başvuru sırasında ibraz etmelidirler.
 • 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler
 • 18 yaş altı sosyal güvenlik kapsamında olmayan kişiler
 • 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler
 • 2330 sayılı Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler.
 • 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler
 • 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu kKazanmış sporculara ve bunların ailelerine aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler
 • 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler.
 • Bağkur
 • Emekli Sandığı
 • Harp Malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele kanunu kapsamında aylık alan kişiler.
 • İsteğe tabi sigortalılar
 • Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,
 • S.G.K.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında İşlem Gören Kurum ve Kişiler
 • SSK
 • Vatansız ve Sığınmacılar
 • Yeşil Kart ( Sevkli Kabul Edilmektedir )