EFOR Laboratuvarı

EFOR Laboratuvarı


Koroner Anjiyografi ünitemize ek olarak,

EKG : Kalbin birkaç saniyelik elektriksel faaliyetlerinin kaydı

Holter EKG : Günlük yaşamda, kalbin tüm elektriksel faaliyetlerinin 24-48 saat süreyle kaydı

Hadise Kayıtçı : Günlük yaşamda kalple ilgili bir şikayet hissedildiği andaolaydan önceki ve sonraki kalp elektriksel faaliyetlerinin kaydı

Treadmil-Efor Testi : Dönen bir bant üzerinde yürürken kalpte oluşan elektriksel faaliyetlerin kaydı

Ambulator Kan Basıncı İzlemi : Günlük yaşamda kan basıncı değişikliklerinin kaydı

Transtorasik Eko : Göğüs kafesi üzerinden kalbin ultrasonla ekrandan görüntülenmesi

Transösefajiyal Eko : Yemek borusundan kalbin ultrasonla ekrandan görüntülenmesi

Kontrastlı Eko : Kalp içindeki kan hareketlerinin damardan enjekte edilenhava kabarcıklı bir sıvı yardımı ile ultrason ekranından görüntülenmesi

Fetal Eko : Ana rahmindeki bebeğin kalbinin özel ultrason cihazı ile görüntülenmesi

Pediatrik Eko : Bebeklerin ve küçük çocukların kalbinin özel bir ultrasonla ekrandan görüntülenmesi