Koroner Anjiyografi Laboratuvarı

Koroner Anjiyografi Laboratuvarı


Anjiyo, koroner damar hastalığının tespitinde kullanılan gelişmiş bir yöntemdir. Damar tıkanıklığının yerini ve miktarını belirlemede ve kesin tanıda en etkili tetkiktir. Anjiyografi işlemi sonunda hasta gözlem altına alınarak yatışı gerçekleştirilir. Koroner tıkanıklığının açılamadığı durumlarda hastanın onayı ile cerrahi girişim (baypas) uygulanmaktadır.